MOORE Allegretto AB

1 lediga jobb

MOORE GLOBAL är ett revisionsnätverk med över 600 kontor och 30 000 medarbetare i drygt 100 länder. I Sverige finns vi representerade med sex kontor i regionerna Stockholm, Malmö och Göteborg.


MOORE Allegretto finns i Stockholm och är ett ägarlett revisions- och konsultföretag med bas på Södermalm. Våra kunder är till största delen ägarledda företag i olika storlekar, men även noterade bolag, ideella organisationer och bostadsrättsföreningar.


Vår ledstjärna är att alltid leverera kvalitet och att hålla en hög servicenivå till våra kunder. Både vi själva och våra kunder ställer krav på såväl engagemang som kompetens och integritet. Personligt engagemang är en av de viktigaste hörnstenarna i vårt arbete att löpande utforma och leverera tjänster som tillför våra uppdragsgivare värde och trygghet.

Revision

   20-49

Här finns vi